Digigrafi / Giclée

Kvaliteten på dagens blekkskrivere gjør at bilder laget i tradisjonelle teknikker; maleri, grafikk, tegning kan reproduseres med minimalt kvalitetstap.  Orginalen blir først fotografert eller scannet til et digitalt bilde og så printet på kunsttrykkpapir eller lerret. Utvalget av papir og lerret, og muligheten til nøyaktig å styre fargene, gjør at printet blir svært likt orginalen.

Hans Normann Dahl

For kunstnere som skal lage et opplag av et bilde har det den fordel at en ikke trenger å trykke alt på en gang. En kan starte med noen få print. Vi tar vare på all informasjon om jobben og flere print kan lages seinere uten oppstartkostnader.

Digital reproduksjon kan også brukes for å lage en kopi av et verdifult bilde slik at en kan ha denne på veggen i stedet for orginalen.

 

Giclée

(uttalt "zhee-clay") er et begrep som brukes om det å digitalisere og printe "fine art" med profesjonelle inkjetprintere og arkivbestandig blekk og papir. Digigrafi er et nyere begrep for bruk av inkjetprint som trykkmetode for å mangfoldiggjøre billedkunst.

Wikipedia om Giclée